Z plnosti srdca hovoria ústa

Kazateľ: Ludvik Kováčik