Synovstvo, kľúč k tvojmu dedičstvu
10. júla 2016
kazateľ:
Passage: 1 Sam 17