Žalm 91

91 Žalm. Ochrana Najvyššieho. 

 

1 Prebývam v skrýši Najvyššieho,

a preto odpočívam v tôni Všemohúceho,

2 a hovorím Pánovi:

Moje útočisko, hrad môj,

môj Boh, ja v Teba dúfam!

3 Lebo Ty ma vytrhneš z pasce lovca,

Ty ma vyslobodíš od ničivej nákazy.

4 Peruťami svojimi ma prikryješ,

nájdem útočisko pod Tvojimi krídlami;

Tvoja vernosť a pravda

je mojím obranným štítom.

5 Nočného strachu nebudem sa báť,

ani striel a šípov, čo cez deň lietajú,

6 ani nákazy, čo sa zakráda po zotmení,

ani epidémie, čo napoludnie pustoší.

7 Aj keď ich padne tisíc po mojom boku

a desaťtisíc po mojej pravici,

ku mne (a mojej rodine) sa to nepriblíži.

8 Uvidím vlastnými očami a

uzriem odplatu bezbožných.

9 Pretože hovorím: Ty si Pane, moje útočisko,

Najvyššieho som si postavil za príbytok,

10 preto sa mi nestane nič zlé,

a žiadna rana ani nákaza

sa nepriblíži k môjmu príbytku.

11 Lebo o mne prikázal svojim anjelom,

aby ma strážili na všetkých mojich cestách.

12 Na rukách ma ponesú,

aby som sa nepotkol a

neudrel si nohu o kameň.

13 Po levoch a zmijách budem kráčať,

pošliapem levíča i draka.

14 Vyslobodíš ma, lebo sa láskou viniem k Tebe,

a ochrániš ma, lebo poznám Tvoje meno.

15 Budem na Teba volať a Ty mi odpovieš;

budeš so mnou v súžení,

vyslobodíš ma a poctíš ma.

16 Nasýtiš ma dlhým životom

a dáš mi vidieť Tvoje spasenie!

Ďakujem ti Pane!